Kundeservice

Alle hverdager 08 - 16

Vi hjelper deg med

  • Bestillinger
  • Produktspørsmål
  • Leveringsspørsmål
  • Reklamasjoner
21 60 18 18
Mine Sider

Sertifisert

Herved bekreftes det at
www.bygghjemme.no
som drives av
Bygghjemme
lever opp til Trygg E-handel sine krav for e-handlere.
Status:
Sertifisert
Finansiell stabilitet:
Ok
Kundeklager:
Ingen klager

» Se hele rapporten

Garantier og reklamasjon

De produktene som har garantier utover reklamasjonsreglene i forbrukerkjøpsloven vil ha informasjon om dette sammen med produktbeskrivelsene på hvert enkelt produkt. Garantiene gjelder i Norge.
Ta alltid vare på fakturaen, da den vil fungere som garantibevis. Om du har betalt på annet vis må du ta vare på kvitteringen som du får via epost i forbindelse med at varen leveres, da den fungerer som garantibevis i disse tilfeller. 

Reklamasjon

Alle produkter hos bygghjemme.no er omfattet av reklamasjonsreglene i forbrukerkjøpsloven. 

For å reklamere, vennligst kontakt vår kundeservice på e-post: kundeservice@bygghjemme.no. Husk å legge ved en beskrivelse av skaden samt bilder og eventuelt film. 

Reklamasjon bør skje hurtigst mulig og uten opphold men må senest skje 2 år etter at du som kunde fikk varen i din fysiske besittelse. Dersom varen eller deler av denne ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen 5 år. Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

For at det skal foreligge en mangel, må feilen kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Dette betyr at feilen ikke må skyldes for eksempel alminnelig slitasje eller feilbruk. Etter 6 måneder må kunden bevise at feilen skyldes en mangel ved varen, og ikke ytre påvirkning.

Om du som kunde oppdager kvalitetsfeil på leverte varer ber vi deg kontakte kundeservice så vi kan rette til feilen. Vi ber deg også om å ta bilde av skaden. 
Skulle du få levert feil varer er det viktig at disse ikke monteres eller tas i bruk.

Montering / produkter tatt i bruk anses som godkjent. Dette gjelder ikke ved omstendigheter som gjør at det først ved montering er mulig å se at det er feil vare som er levert. 

Ved en innmeldt reklamasjon/garantisak hvor ingen feil kan konstateres vil du debiteres for de kostnader som eventuelt har oppstått. Dette gjelder spesielt i de tilfeller hvor du selv har forårsaket skaden som f.eks. ved feilmontering eller feilhåndtering.

Har du fått avslag på din reklamasjon og er uenig i dette anbefaler vi at du tar kontakt med Forbrukertilsynet på telefon: 23 400 600 eller e-post: post@forbrukertilsynet.no

Force Majeure
Bygghjemme.no kan ikke holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av visse forpliktelser, når dette skyldes slike befriende omstendigheter som beskrevet nedenfor. Dette gjelder også om omstendighetene forhindrer, vanskeliggjør eller forsinker fullførelsen.
Befriende omstendigheter er blant annet tiltak eller unntak fra myndigheter, ny eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet, blokader, brann, oversvømmelse, sabotasje eller ulykker av større omfatning. I force majeure inngår myndigheters avgjørelser som påvirker marked og produkter negativt, f.eks. avgjørelser om advarselstekster, salgsforbud med mer eller en unormal nedgang i markedet.
 
Tvister

Forbruker
Ved eventuelle tvister skal disse avgjøres av norsk domstol etter norsk lov. Bygghjemme følger avgjørelsene i Forbrukerklageutvalget ved en eventuell tvist. 

Bedrifter
Tvister som oppstår i forbindelse med avtalen skal endelig avgjøres ved voldgift administrert av Oslo Handelskammer. Regler for forenklet voldgift skal gjelde med mindre Oslo Handelskammer av hensyn til sakens alvorlighetsgrad, tvistens verdi og andre forhold, fastslår at voldgiftsregler skal gjelde. I sistnevnte tilfelle skal Oslo Handelskammer også avgjøre om voldgiftsretten skal bestå av en eller tre voldgiftdommere. Stedet for voldgift skal være Oslo. Språket i forhandlingene skal være Norsk.